AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Poskytované činnosti

dom seniorov VITALITA sa zameriava na aktívne žitie zrelého veku a preto v zariadení nechýba široká ponuka terapie a aktivít:

 • farbaArteterapia - maľovanie, fotografovanie, tvorba dekorácií…
 • Reminiscenčná terapia – terapia prostredníctvom spomienok. Patrí síce medzi tie s najmenšími materiálnymi nákladmi, ľudia však dávajú omnoho viac - svoj prežitý život.
 • Ergoterapia - pečenie, drobné práce, výzdoba interiéru, úprava exteriéru…
 • Muzikoterapia - počúvanie hudby…

Fyzioterapia a rehabilitácia:

 • sport-seniorindividuálne a skupinové, diagnostické a terapeutické vedenie
 • nový rehabilitačný trenažér na profesionálnej úrovni
 • korekcia liečby podľa stavu a zaťaženia pacienta
 • psychoedukácia o príčinách sledovaných chorôb
 • mechanizmy účinku psycho-fyzickej záťaže na ochorenia a možnosti liečby
 • individuálne a skupinové tréningové plány podľa zdravotného stavu a záťaže pacienta
 • rekondičné skupiny pod vedením fyzioterapeuta a certifikovaných trénerov
 • psychoedukácia a osvojovanie si nových stratégií za účelom redukcie symptómov, stabilizácie zdravia a zníženia rizika návratov ochorení. 
 • individuálna aj skupinová športová činnosť s odorným vedením
 • wellness – sauna, jacuzzi

 

Záujmová činnosť:

 • nuss-marmorkuchen_n_lg-216x215prednášky a  prezentácie
 • vychádzky do historicky, kultúrne a prírodne bohatého okolia
 • staranie sa o okrasnú vonkajšiu a zimnú záhradu
 • rybolov, varenie, pečenie, šitie, vyšívanie
 • pamäťové cvičenia - rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky…
 • výlety do kúpeľov alebo návštevy divadla
 • rôzne akcie - oslavy, sviatky, besedy s hosťami, koncerty…

 

Podľa záujmu klientov zariadenia Vitalita je možnosť založenia pravidelných krúžkov rôznych aktivít (varenie, maľovanie a pod.) vedených odbornými a kvalifikovanými pracovníkmi. Tiež aj usporadúvanie sezónnych súťaží a vlastných vystúpení pre spoluobyvateľov, alebo aj pre návštevníkov zariadenia.

Doplnkové služby

 • manipedi_01manikúra a pedikúra
 • holičstvo a kaderníctvo
 • obchodík a bufet 
 • prepravná služba 

 •