AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Ubytovanie a Cenník

Ubytovanie:

Vo Vitalite je celková ubytovacia kapacita 28 lôžok:

16 jednoposteľových izieb s balkónom. 

6 dvojposteľových apartmánov s väčšou obývacou plochou ako izby.

Každá izba je vybavená vlastným kompletným hygienickým a sociálnym zariadením.

A nadštandardne:

Pre hostí, návštevy a rodinných príslušníkov sú k dispozícii 2 dvojposteľové apartmány 

 Cenník:

Našim klientom poskytujeme kvalitný servis v súkromnom nadštandardnom zariadení. Cena za poskytované služby v dome seniorov VITTALITA je adekvátna nadštandardu poskytovaných služieb a prostrediu.

Pri nástupe do zariadenia sa platí jednorázový poplatok 1500€ 


Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb.

Platný od 1.3. 2023, schválený predstavenstvom 15. 2. 2023.

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov s celoročnou formou poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 35 zákona č. 448 / 2008 Z.z. o sociálnych službách v neskoršom znení predpisov.

Odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo základné … 0 €

Sociálna rehabilitácia …………….… 0 €

Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO / stupeň IV / … 4.00 € / deň

Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO / stupeň V  / … 4.00 € / deň

Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO / stupeň VI / … 4.00 € / deň

Ošetrovateľská starostlivosť  … 0 €

Zdravotná starostlivosť         … 0 €

Pracovná terapia                 …. 0 €

  

Obslužné činnosti:

Ubytovanie v 1-posteľovej izbe ………….. 13.5 € / deň

Ubytovanie v 2-posteľovej izbe ………….. 10.0 € / deň

 

Poskytujeme:

Stravovanie racionálne (5x denne):

Raňajky ……  1.90 €

Desiata ……   1.00 €

Obed ………   2.90 € 

Olovrant …   1.00 € 

Večera ……   2.70 €

SPOLU ……    9.50 € / deň

Stravovanie racionálne (6x denne):

Raňajky ………….…  1.80 €

Desiata ………….…   0.95 €

Obed ……………..…   2.60 € 

Olovrant …………..   0.95 € 

Večera ………..……   2.50 €

Druhá večera ……   0.70 €

SPOLU ……    9.50 € / deň

 

Upratovanie … 1 €

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva … 1 €

 

Ďalšie činnosti:

Poskytovanie osobného vybavovania  ………….…………… 0 €

Utváranie podmienok na záujmovú činnosť ………….… 0 €

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí  ….… 0 €

Zabezpečovanie podmienok na záujmovú činnosť  … 0 €  

 

Iné činnosti (spoplatnené mimo cenníka sociálnych služieb)

Masáže … 5 – 10 €

Rehabilitácia … 5 €

Prepravná služba … 0.5 € / km

Kaderník (strihanie) … 3 – 15 €

Pedikúra a manikúra … 9 – 15 € 

 

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby v zariadení:

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby Dom seniorov Vitalita, ako poskytovateľ určuje sumu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § zákona č. 448 / 2008 Z.z. o sociálnych službách v plnom znení a to najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu v Dome seniorov Vitalita:

úhradu je možné vykonať

- prevodom na účet VÚB SK83 0200 0000 0031 9860 8858

- poštovou poukážkou

- hotovosťou v pokladni združenia

mesačne najneskôr do 5. dňa v mesiaci

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení bol schválený Predstavenstvom združenia dňa 15. 2. 2023

 

seniors1