AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Režim dňa

08:00 – 08:30 ranná toaleta

08:30 – 09:30 raňajky

09:00 – 09:30 rozcvička pod dohľadom terapeuta

10:00 – 10:30 desiata

10:00 – 11:30 práca s klientami (biblioterapia, muzikoterapia, ergoterapia, pamäťové cvičenia, výlety, prednášky…)

12:00 – 13:00 obed

13:00 – 14:00 popoľudňajší oddych

14:00 – 16:00 spoločné vychádzky, kultúrne podujatia,  stretávky s klubom dôchodcov, spolupráca so šachovým klubom Opevnenie, spiritualita…

15:30 – 16:00 olovrant

17:00 – 18:00 večera

19:00 – 22:00 sledovanie TV, čítanie, internet, spoločenské hry…

20:00 večerná toaleta

20:00 druhá večera (pre diabetikov)

22:00 – 06:00 nočný kľud