AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Štandardné služby

dom seniorov VITALITA sa zameriava na aktívne žitie zrelého veku a preto v zariadení nechýba široká ponuka terapie a aktivít:

 • farbaArteterapia - maľovanie, fotografovanie, tvorba dekorácií…
 • Reminiscenčná terapia – terapia prostredníctvom spomienok. Patrí síce medzi tie s najmenšími materiálnymi nákladmi, ľudia však dávajú omnoho viac - svoj prežitý život.
 • Ergoterapia - pečenie, drobné práce, výzdoba interiéru, úprava exteriéru…
 • Muzikoterapia - počúvanie hudby…

Fyzioterapia a rehabilitácia:

 • sport-seniorindividuálne a skupinové, diagnostické a terapeutické vedenie
 • korekcia liečby podľa stavu a zaťaženia pacienta
 • psychoedukácia o príčinách sledovaných chorôb
 • mechanizmy účinku psycho-fyzickej záťaže na ochorenia a možnosti liečby
 • individuálne a skupinové tréningové plány podľa zdravotného stavu a záťaže pacienta
 • rekondičné skupiny pod vedením fyzioterapeuta a certifikovaných trénerov
 • psychoedukácia a osvojovanie si nových stratégií za účelom redukcie symptómov, stabilizácie zdravia a zníženia rizika návratov ochorení. 
 • individuálna aj skupinová športová činnosť s odorným vedením
 • wellness – sauna, jacuzzi