AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Zariadenie pre seniorov

Postup prijatia klienta do zariadenia VITALITA:

podať žiadosť doloženú lekárskou správou do DSS Dom Seniorov Vitalita, ak je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

1. podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy zariadenia Vitalita
2. k žiadosti priložiť lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

VÚC má zo zákona 30 dní na vydanie posudku a až po jeho obdržaní môže klient nastúpiť do domova sociálnych služieb.

 

Žiadosť o umiestnenie (tlacivo F04-01)

Lekárska správa (tlacivo F04-02)

VUC BSK Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

VUC BSK Žiadosť o posúdenie

VUC BSK Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

 

podať žiadosť doloženú lekárskou správou do zariadenia pre seniorov Vitalita, ak je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

1. podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný úrad, alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy zariadenia Vittalita,

2. k žiadosti priložiť aktuálnu lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

 

Žiadosť o umiestnenie (tlacivo F04-01)

Lekárska správa (tlacivo F04-02)