AKTIVITY Domu Seniorov

VITALITA

activiti_01 

left-hodiny 

KRÍZOVÝ PLÁN * 

COVID-19 * 

--------------------------------- 


left-email2

left-info

0905 132 396 


Novinky

Nové rehabilitačné zariadenie

abgrenzung_zum_ergometer

rehabilitačný trenažér

THERA-trainer TIGO 

Canisterapia

schl-16348CANISTERAPIA 

Canisterapia je na Slovensku pomerne novou, ale rýchlo napredujúcou formou terapie terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho (CANIS FAMILIARIS) na zdravie (podľa WHO) čiže na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Canisterapia sa delí na: *živelnú – klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa *riadenú – pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje pacientov. Ide o pomocnú psychoterapeutickú metódu, ktorá sa uplatňuje v situáciách, kde iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Riadenú canisterapiu využívame pri klientoch s ochorením Sclerosis Multiplex, DMO, pri kvadruplégií, pri klientoch s depresiami. Táto metóda terapie sa nám osvedčila aj pri adaptácií klientov do zariadenia. Klienti sú canisterapiou povzbudzovaní v telesnej aj duševnej aktivite. Pes pomáha získať späť pohodu a radosť zo života, nájsť životnú úlohu, odvádza pozornosť od starostí, prebúdza pozitívne emócie, zlepšuje sa vzájomná komunikácia klientov v zariadení. 

Canisterapia (CT) však nie je iba hra s klientmi, má svoje pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, pretože v opačnom prípade sa môže stať, že tam kde chceme pomôcť, nechtiac ublížime. Pri canisterapii vždy pracujú CT teami v zložení: pes + psovod, klient + rehabilitačná sestra, psychológ (osoba, ktorá pozná klienta a jeho zdravotný stav). Psovod je zodpovedný za psa, rehabilitačná sestra za klienta.

Psovod musí ovládať základnú problematiku ochorení klientov, priebeh CT zapisovať a konzultovať s odborníkmi. Ďalej muí dodržovať základné princípy práce s klientom a pravidla noriem ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapy) - vzdelanie na úrovni "canisasistent" alebo "canisterapeut".


Canisterapiu využívame pri práci s:

- autistickými klientami,

- klientami s downovým syndrómom, 

- mentálne a telesne postihnutými klientami, 

- klientami po detskej mozgovej obrne, 

- s hyperaktívnými klientami, 

- klientami s kombinovaným postihnutím a podobne. 

canisterapia%20certifik%C3%A1t%20001

Canisterapeutický certifikát sa udeľuje po absolvovaní semináru a zložení skúšky, pričom platí jeden rok - po roku sa obnovuje preskúšaním. Pes terapeut smie pracovať max. 2 hod/týždeň, pretože terapia, aj keď psov baví, je nesmierne vyčerpávajúca. Musíme im poskytnúť dostatočný oddych - fyzický (spánok) a psychický (iná forma aktivity, napr: agility, hry,...). V našom klube tiež trváme na pravidelnom precvičovaní psov, pretože pes, ktorý má pracovať s postihnutými klientmi musí byť stopercentný v každej situácii.